ບົດຂຽນ

ການອອກແບບທີ່ດີແມ່ນຫຍັງແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າພວກເຂົາຢາກເປັນແນວໃດເມື່ອພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນ, ເດັກນ້ອຍບາງຄົນມີຄວາມຄິດຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຫວັງວ່າອະນາຄົດຈະມີໃຫ້ພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍາບານທີ່ຕ້ອງການ...
ລົງໃນ 24-10-2019